Technodat ELEKTRO e-zin

Editorial

Září 2016


Letní čas končí a firmy postupně opouštějí uvolněný prázdninový režim a opět rozjíždějí větší akce. Nejinak je tomu i v aktivitách s platformou Engineering Base. Tímto bychom vás chtěli upozornit na dvě významné akce pořádané v nejbližší době.

První je tuzemská aktivita spol. TECHNODAT - pořádání semináře POWER FORUM a na něm prezentace platformy Engineering Base pro oblast přenosu a distribuce elektrické energie.

Druhou je zahraniční aktivita spol. AUCOTEC -účast na veletrhu InnoTrans a prezentace Engineering Base pro oblast kolejové dopravy.

Na obě tyto akce jste srdečně zváni.

Josef Fritschka
TECHNODAT

Pozvánka na nejbližší akce

SPS

POWER FORUM 2016

Ve dnech 19.-20.10.2016 pořádá TECHNODAT v Hrotovicích seminář POWER FORUM zaměřený na oblast přenosu a distribuce elektrické energie.
V nejbližších dnech obdržíte do svých e-mailů nebo klasickou poštou osobní pozvánku na tuto akci s odkazem na agendu semináře a registraci.

Zkušenosti zákazníků

Chytrý inženýrink pro chytré sítě

Společnost SAG je lídrem v oblasti budování a údržby energetické infrastruktury prům. podniků a používá Engineering Base jako centrální projekční systém.
Více zde

Standardizace procesu projektování ve společnosti GE Grid Solutions

Špička v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Její maximálně efektivní řešení je založené na využití platformy Engineering Base. Více zde

Představujeme

Podpora výuky platformy Engineering Base na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě

Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. nám poskytnul krátký rozhovor o důvodech a zkušenostech s výukou platformy Engineering Base na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě. Rozhovor

Poznačte si

Innotrans

Veletrh InnoTrans 2016

Společnost AUCOTEC AG, významný dodavatel konstrukčního software pro kolejovou dopravu se zúčastní letošního veletrhu InnoTrans.
Veletrh se koná v Berlíně ve dnech 20. - 23. 9. a zájemci jsou zváni do stánku 102 v hale 6.2.
Zde naleznete krátké info k prezentované novince pro moderní modulární způsob projektování lokomotiv určených pro mezinárodní koridory i pro regionální vlakové soupravy.

„Technodat ELEKTRO e-zin“ je publikován nepravidelně 1-3x ročně.

V případě, že si nepřejete být informováni o podobných sděleních, klikněte na odkaz:

Odhlásit zasílání e-zinu

© 2016 TECHNODAT, Všechna práva vyhrazena. Tento e-mail navazuje na předchozí obchodní korespondenci resp. o Váš zájem o elektro řešení projevený na veletrzích či výstavách - nejedná se o nevyžádanou korespondenci.

Odesílatelem tohoto sdělení je Technodat Elektro, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25558218