Technodat ELEKTRO e-zin

Editorial

Březen 2016


Začátkem roku firmy startují svoje obchodní a marketingové aktivity. Naše pozornost je v tuto chvíli zaměřena na veletrh AMPER. Tímto bychom vás rádi pozvali na náš stánek.

Jednou z našich strategicky oslovovaných oblastí je oblast mobility (kolejová, letecká, dopravní a satelitní technika), ve které je typická výrazná rozmanitost při návrhu a konstrukci kabelových svazků a vyráběných produktů. Pro firmy z této oblasti připravujeme semináře a individuální worksjopy na kterých budou prezentovány zákaznická řešení a možnosti optimalizace celého projekčního a výrobního cyklu pomocí platformy Engineering Base.

Nedílnou součástí našich aktivit opět budou naše internetové WEBinary s ukázkami novinek nabízených systémů nebo prezentací konkrétní zákaznické problematiky řešené v rámci projekčních a konstrukčních procesů.

V neposlední řadě bych rád zmínil, že v nejbližší době chystáme spuštění nového WEBu se zaměřením na informace a nabízená řešení pro konkrétní průmyslové oblasti.

Josef Fritschka
TECHNODAT

Pozvánka na nejbližší akce

AMPER 2016

15. - 18. 3. Výstaviště Brno
Letos vás opět zveme k návštěvě našeho stánku na mezinárodním veletrhu AMPER. TECHNODAT Elektro bude vystavovat v pavilonu P na stánku č. 01. Tímto jste srdečně zváni.

Aktuality

ELCAD/AUCOPLAN 7.11

Společnost AUCOTEC uvolnila novou verzi systému ELCAD/AUCOPLAN 7.11. České a slovenské partnery budeme o distribuci lokalizované verze informovat spolu s termínem plánovaného WEBinaru.

Naše zkušenosti

Hlavní výzvy pro výrobce kabelových svazků

Díky nástroji Engineering Base získávají výrobci kabelových svazků výraznou konkurenční výhodu ve formě úspory času a spojení všech dat do jedné SQL databáze. Více zde

Zkušenosti zákazníků

Nová cesta inženýrinku pro INEOS Kolín v oblasti ICE (Instrumentation and Control Engineering)

Miliony megabytů dat zabezpečeno díky kompletní migraci na platformu Engineering Base. Více zde

Balthasar Nusser vykročil správným směrem!

Specialista v oblasti nástaveb automobilů se s pomocí Engineering Base těší 100% nárůstu kvality. Více zde

Úspora času pro profesionály na čištění kapalin

75% úspora díky užívání Engineering Base ve firmě Flottweg Separation Technology. Více zde

Engineering Base ve firemním časopisu spol. PRE

Společnost PREdistribuce publikovala ve svém časopisu článek pojednávající o výhodách nasazení platformy Engineering Base. Více zde

Představujeme

Obchodní spolupráce s firmou ZEZ SILKO

Firma Technodat Elektro nepřestává být aktivní na poli rozšiřující spolupráce a navazování nových obchodních vztahů s výrobci elektro komponent. Více zde

AutoCAD® Plant 3D Connector
pro Engineering Base

EB2Plant Connector zaceluje mezery v procesním řetězci mezi 3D nástroji, ERP/PLM podniku a P&ID od firmy AUCOTEC. Celý článek

Představujeme

ISO 15926: AUCOTEC ukazuje cestu

Engineering Base podporuje výměnu dlouhodobě zabezpečených projekčních dat v neutrálním formátu. Více zde

„Technodat ELEKTRO e-zin“ je publikován nepravidelně 1-3x ročně.

V případě, že si nepřejete být informováni o podobných sděleních, klikněte na odkaz:

Odhlásit zasílání e-zinu

© 2016 TECHNODAT, Všechna práva vyhrazena. Tento e-mail navazuje na předchozí obchodní korespondenci resp. o Váš zájem o elektro řešení projevený na veletrzích či výstavách - nejedná se o nevyžádanou korespondenci.

Odesílatelem tohoto sdělení je Technodat Elektro, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25558218