Technodat ELEKTRO e-zin

Editorial

Říjen 2015

V současné době se dostává do praktického povědomí firemních procesů pojem Industry 4.0 (4. průmyslová revoluce). Jedná se další vývojový krok v oblasti využití technologií ve výrobním procesu napříč celofiremní kulturou. Tento termín byl poprvé použit v roce 2011 na veletrhu v Hannoveru a vznikl z projektu „high-tech strategie“ německé vlády pro nárůst globální konkurenceschopnosti domácích firem díky intenzivnímu využití IT technologií v oblasti výroby. Charakteristikou takové výroby je silná customizace produktů v podmínkách vysoce masové produkce.

Společnost TECHNODAT Elektro je na tuto revoluci připravena a díky nástroji Engineering Base poskytuje ideální příležitost pro automatizaci zpracování výrobku, kdy prostřednictvím napojení tohoto SW nástroje na celý výrobní cyklus dochází k výraznému nárůstu rozmanitosti výrobků a celkové automatizaci prací spolu s úsporou času a s tím souvisejícími náklady.

Jako tomu je už tradicí, účastníme se i letos veletrhu ELOSYS, kde můžete vidět přínosy využití našich projekčních nástrojů na praktických projektech a dozvědět se více informací. Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě našeho stánku.

Zdeněk Potměšil
TECHNODAT

Pozvánka na nejbližší akce

ELO SYS

ELO SYS 2015

13. - 16.10. Výstaviště EXPO CENTER, Trenčín
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice č. 114 v pavilonu P-10. Budou Vám zde již tradičně k dispozici obchodní zástupci společnosti TECHNODAT Elektro. Těšíme se na setkání s Vámi.

WEBinar

WEBinar Engineering Base

26.11. v 9:30
Rádi bychom Vás pozvali na webový seminář, na kterém se dozvíte novinky z oblasti platformy Engineering Base a jeho podpory. WEBinar se uskuteční prostřednictvím internetového a telefonního připojení.

Aktuality

Pokračující spolupráce s výrobci zařízení

TECHNODAT nadále spolupracuje s výrobci elektro komponent a přichází s aktualizací databank pro řady produktů od výrboců: ABB, Eaton, Omron, SEW - EURODRIVE, Vemer a Vonsch.

Naše zkušenosti

Řešení k otázce odevzdání elektronické formy dokumentace staveb

Uspořádání tištěné formy projektové dokumentace má svá pravidla daná stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a požadavků investora. Více zde

Zkušenosti zákazníků

„Třešnička na dortu“ s EB

Zavedení nejmodernější technologie ve druhém největším evropském cukrovaru. Více zde

Efektivnější projektování ve firmě Kanzler

Reálné přínosy nasazení platfiormy Engineering Base v oblasti procesního inženýrství. Místo několika SW aplikací jedna společná databáze pro všechny profese vedla ke snížení času na tvorbu, změny a kontroly dokumentace. Více zde

Představujeme

Možnosti při integraci 2D/3D

Platforma Engineering Base (EB) umožňuje integraci 3D modelu technologického zařízení a 2D PID, MaR nebo elektro výkresu. Více zde

Mohlo by Vás zajímat

Aucotec

Máme výborně nakročeno do dalších desetiletí

Rozhovor se zakaldateli spol. AUCOTEC o historii společnosti, vývoji klasických systémů ELCAD/AUCOPLAN, RUPLAN, důvodu vzniku nového systému a také výbornému výhledu do budoucnosti s platformou Engineering Base. Více zde

Poznačte si

SPS

SPS/IPC/Drives v Norimberku

Navštivte stánek společnosti AUCOTEC AG na veletrhu SPS/IPC/Drives ve dnech 24. - 26.11.2015. Na tomto významném veletrhu orientovaném převážně na oblast automatizace můžete od výrobce získat informace o systémech EB, ELCAD/AUCOPLAN a RUPLAN.

„Technodat ELEKTRO e-zin“ je publikován nepravidelně 1-3x ročně.

V případě, že si nepřejete být informováni o podobných sděleních, klikněte na odkaz:

Odhlásit zasílání e-zinu

© 2015 TECHNODAT, Všechna práva vyhrazena. Tento e-mail navazuje na předchozí obchodní korespondenci resp. o Váš zájem o elektro řešení projevený na veletrzích či výstavách - nejedná se o nevyžádanou korespondenci.

Odesílatelem tohoto sdělení je Technodat Elektro, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3295, 760 01 Zlín, IČ: 25558218