Pro zobrazení obrázků klikněte sem pravým tlačítkem

CATIA v konstrukci nástrojů společnosti HOFMEISTER s.r.o.

Firma HOFMEISTER s.r.o. byla založena v roce 1990 jako ryze rodinná česká firma. Tento statut se nám podařilo udržet po celou dobu působnosti firmy a v současné firma zaměstnává okolo 80 pracovníků.Firma HOFMEISTER s.r.o., zabývající se především výrobou standardních a speciálních řezných nástrojů, používá systém CATIA od roku 2003, kdy přistoupila k výběru CAD/CAM řešení. Po zkušenostech našich spolupracovníků z Katedry technologie obrábění (na Západočeské univerzitě v Plzni) s CAM modulem i pro 5-osé obrábění byla CATIA V5 jasná volba. Konstrukce speciálních nástrojů s vyměnitelnými destičkami spočívá především ve správném výběru standardních součástí, ať již řezných elementů nebo součástí k připevnění, podepření, zpevnění nebo seřizovaní a jejich umístění na teoretickou konturu obráběné plochy ve správném geometrickém uspořádání. Dále je třeba vytvarovat prostor tzv. zubové mezery pro hladký odvod třísky a doplnit přívodní kanálky pro případné chladící medium. Výsledkem je většinou sestava pouze s několika málo díly, z níž se generují výrobní a seřizovací výkresy a především vzniká výrobně komplikovaný tvar tělesa, které vstupuje do modulu obrábění, který je schopen vygenerovat data pro postprocesor a následně pak připravit NC program konkrétní obráběcí stroj.Po získání cenných zkušeností s návrhem nástrojů vzrostla poptávka po komplexním řešení, tzn. navržení technologie a dodání všech nástrojů, upínacích i kontrolních přípravků. V tomto nám je CATIA V5 rovněž silnou oporou. Taktéž využitím opakovaných, modifikovaných řešení je přínosem hlavně při zkracování celkového času realizace zakázky.

V návrhu nástrojů se zabýváme samozřejmě i vývojem, nikoli jen zakázkovou výrobou. Příkladem úspěchu vlastního nástroje je frézovací hlava využívající řeznou keramiku pro obrábění velmi tvrdých materiálů v režimu HSM a HM. Její výsledky umožnili mnohdy nahradit technologii broušení tímto tvrdým frézováním.Fréza byla přihlášena jako soutěžní exponát Katedrou technologii obrábění fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a obsadila 1.místo GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2010.


Rozšiřování spolupráce s automobilovým průmyslem během posledních let nás posunulo k druhému pracovišti CATIA V5 a k již mnohem rozsáhlejším konstrukčním pracím. Vyvinuli jsme pro potřeby renomovaných autoservisů skříňový systém, který je využitelný i v běžné strojírenské výrobě a proto ho předvádíme a nabízíme pro skladování nástrojů.V současné době používáme dvě licence CATIA V5 PLM Express. Pro obrábění se používá licence CAT+MCE+AME, druhé konstrukční pracoviště je v rozsahu CAT+MCE.

Na základě presentace DS produktu 3DVIA Composer a nabídky firmy Technodat jsme se rozhodli použít tento produkt k vytvoření interaktivního 3D montážního návodu, který bude dodáván k našemu poslednímu skříňovému systému. Zákazník, který obdrží plně autonomní (EXE) soubor si poté může vybrat z následujících možností této 3D dokumentace:

  • Přehrávat připravenou animaci postupné montáže
  • Vlastnoručně manipulovat s díly ve 3D intuitivním prostředí
  • Vytisknout si perokresbu návodu typu "IKEA"
  • Pomocí nástrojů lupa, řez, průhlednost propátrat celou sestavu


Na přípravě 3D manuálu se podílí firma Technodat. Naše firma předpokládá, že pomocí tohoto software, který si s Catií náramně rozumí, v budoucnu budeme připravovat presentace a dokumentace ke většině našich kompletních realizací.ing. Petr Štípek, vedoucí engineeringu HOFMEISTER, s.r.o.
http://www.hofmeister.cz/


"TECHNODAT PLM e-zin" je publikován nepravidelně v intervalu 1-3 měsíce.
V případě, že si nepřejete být informováni o podobných sděleních, klikněte na odkaz
NEZASILAT INFORMACE.

© TECHNODAT 2010. Všechna práva vyhrazena. Tento e-mail navazuje na předchozí obchodní korespondenci resp. na Váš zájem o řešení CATIA projevený na veletrzích či výstavách - nejedná se o nevyžádanou korespondenci.
Odesílatelem tohoto obchodního sdělení je TECHNODAT, CAE-systémy, s.r.o., Zlín, Tř. T. Bati 3295, IČ: 46902104